Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов президента с его стола
Source: Published on 2018-09-05