Бориса Джонсона публично высмеяли при Терезе Мэй
Source: Published on 2018-08-31